Obsah čísla 2/2014


JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY /   ​ČASOPIS ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI 
                /  international scientific journal  /  mezinárodní vědecký časopis /
 

 Číslo 2/2014,  Roč.2.       ISSN 2336-2561  

      vydávaný online, URL adresa: www.jks.euin.org