Údajová základňa pomerových ukazovateľov modelu HGN na meranie výkonnosti podniku

Ladislav Nagy

Číslo časopisu: