RPMN v teórii a praxi

Lenka Smažáková, Ľudovít Pinda

Číslo časopisu: