Simulácia budúceho vývoja počtu obyvateľov slovenska do roku 2100

Jozef Chajdiak

Číslo časopisu: