Matematický aparát modelu HGN na meranie výkonnosti nefinančného ziskového podniku

Michal Grell 

Číslo časopisu: