Problémy oceňovania Startupov v súčasnosti.

Ján Bukoven

Číslo časopisu: