Príčiny zaostávania Slovenskej republiky v inovačnom rozvoji

Ľudmila Fabová

Číslo časopisu: