Úlohy finančnej analýzy podnikateľského subjektu v kontexte jeho životného cyklu

Irina Bondareva

Číslo časopisu: