Financial potential in connection with the implementation of innovative projects – an assessment model

Róbert Tomčík, Irina Bondareva

Číslo časopisu: