Vecná charakteristika merania výkonnosti podniku pomocou HGN

Eduard Hyránek

Číslo časopisu: