Vytvorenie kvalitného informačného systému ako predpoklad upevňovania trhovej pozície podniku

Katarína Čulková, Marcela Taušová, Eva Mihaliková

Číslo časopisu: