Špecifiká tvorby a správy portfólia dlhopisov v komerčnej banke

Vladimír Gvozdják

Číslo časopisu: