Analytický pohľad na komunikáciu vo vybranom podniku

Martina Ferencová, Aneta Daňková

Číslo časopisu: