Riešenie viackriteriálnej úlohy TSP na báze STEM metódy

Lucia Mieresová, Juraj Pekár

Číslo časopisu: