Efektívna implementácia projektového controllingu v stavebnom podniku

Mária Glatz, Petra Ďurechová

Číslo časopisu: