Vplyv inovácií na konkurencieschopnosť ekonomík

Ľudmila Fabová

Číslo časopisu: