Inovačná činnosť podnikov v sektore IKT v SR

Ľudmila Fabová

Číslo časopisu: