Možnosti uplatnenia finančných nástrojov procesného riadenia v poľnohospodárstve

Emília Škorecová

Číslo časopisu: