Možnosti využitia kybernetického modelovania v ekonómii

Peter Bednár,  Michal Grell

Číslo časopisu: