Špecifiká komunikačného mixu v SR, ČR a SRN vo vybranom sektore

Lucia Coskun, Branislav Mišota, Vladislav Novák

Číslo časopisu: