Nezamestnanosť verzus investície do výskumu a vývoja

Silvia Megyesiová, Cyril Závadský

Číslo časopisu: