Možnosti evolučného modelovania firmy ako ekonomického subsystému v národnom hospodárstve

Branislav Mišota

Číslo časopisu: