Variantne pohľady na odhad ceny dodatočnej informácie

Peter Bednár

Číslo časopisu: