Vybrané aspekty ekonomicko-účtovnej analýzy využívania informačno-komunikačných technológií v podniku

Beáta Stehlíková, Marcela Taušová, Eva Mihaliková

Číslo časopisu: