Výber vhodného redakčného systému ako nosnej platformy Systému na správu inovačných informácií

Branislav Mišota

Číslo časopisu: