Medzinárodná spolupráca MSP v inovačnej činnosti ako spôsob zvyšovania inovačnej výkonnosti

Ľudmila Fabová

Číslo časopisu: