Risk manažment v znalostnej spoločnosti

Peter Marko

Číslo časopisu: