Sledovanie ukazovateľov konkurencieschopnosti pre zlepšenie riadenia podniku

Zuzana Chodasová, Anna Jacková , Zuzana Tekulová

Číslo časopisu: