Inovačné postupy pri efektívnom využívaní netradičných foriem práce v malých a stredných podnikoch

Mária Glatz Ďurechová

Číslo časopisu: