Bariéry inovačnej činnosti podnikov v Slovenskej republike

Ľudmila Fabová

Číslo časopisu: