Vplyv inovácií na konkurencieschopnosť Slovenskej republiky

Irina Bondareva, Róbert Tomčík

Číslo časopisu: