Využívanie metód pre stimuláciu nových myšlienok a kreativity zamestnancov podnikmi v Slovenskej republike

Zuzana Krátka

Číslo časopisu: