Tiráž

Redakční rada časopisu

Prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc. - předseda

Prof. Ing. Hana Řezanková, PhD.

Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska

Dr. h. c. Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Prof. Abu U Mukhamedov, DrSc.

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.

Doc. RNDr. Bohdan Linda, PhD.

Doc. PaedDr. Jana Kubanová, PhD.

Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Doc. Ing. Anna Látečková, PhD.

Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.

RNDr. Ján Luha, CSc.

Dr. Wiesława Caputa

Ing. Branislav Mišota, PhD. - výkonný redaktor / kontaktní osoba

 

 

ČASOPIS ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI - Mezinárodní vědecký časopis

JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY - International scientific journal

  vydávaný online

 ISSN 2336-2561

 

Vydavatel:

Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, z. s.

Lidická 700/19, Veveří,

602 00 Brno

Česká republika

URL adresa: www.jks.euin.org

E-mailová adresa: jks@euin.org