Komunikácia aktivít spoločensky zodpovedného podnikania manažmentom podniku

Florina Oana Virlanuta,  Emese Tokarčíková

Číslo časopisu: