Plánovanie výkonnosti podniku ako zdroj informácií pre manažment podniku

Mária Ďurišová, Eva Malichová, Tatiana Potkanová

Číslo časopisu: