Sekuritizácia a metódy oceňovania CAT dlhopisov

Ľudovít Pinda, Lenka Smažáková

Číslo časopisu: