Osobitná úprava splynutia a zlúčenia kapitálových spoločností

Petronela Kohárová

Číslo časopisu: