Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti podniku

Anna Jacková, Zuzana Chodasová

Číslo časopisu: