Špecifiká zániku obchodných spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky

Petronela Kohárová

Číslo časopisu: