Informace pro autory

Své příspěvky do nového čisla 1/2018  zasílejte do 10.5.2018 na adresu jks@euin.org.

Další číslo časopisu bude publikováno na konci 3. Q 2018. 

Proces přijímání textů do jednotlivých čísel vědeckého recenzovaného časopisu se bude měnit, prosim sledujte informace na webu.

ČASOPIS ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI / JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY

- Mezinárodní vědecký časopis / International scientific journal

se řídí následujícím dokumentem.

 V časopise jsou publikovány:

  • studie přehledové
  • studie teoretické
  • studie metodologické
  • studie výzkumné

Jednotlivá čísla jsou publikována dva krát ročně.

Příspěvky v elektronické podobě přijímá zástupce redakční rady na elektronické adrese jks@euin.org uvedené taky v kontaktních informacích.

Akceptujeme příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, ruštině a výjimečně po schválení redakční radou i v jiném jazyce.

Všechny příspěvky procházejí posouzením redakční rady a recenzním řízením.

Autor, jehož příspěvek byl úspěšný v recenzního řízení, bude vyzván k úhradě administrativního poplatku za úkony spojené s publikací příspěvku.

Název word- souboru uvádějte a posílejte ve tvaru: prijmeni.doc(.docx)

 

Forma: Příspěvky psané výlučně jen v textovém editoru MS WORD, verze 6 a vyšší, písmo Times New Roman CE 12, řádkování jednoduché, formát strany A4, všechny okraje 2,5 cm, strany nečíslovat.

Tabulky a grafy nejlépe v černo - bílém provedení zařadit přímo do textu článku a označit pořadovým číslem.

Bibliografické odkazy uvádět v souladu s normou ČSN ISO 690 a v souladu s mezinárodními standardy např.(SAMUELSON 1983).

Citace z bibliografického seznamu uvádět přímo v textu.

Příspěvky jsou recenzované. Redakční rada zajistí posouzení příspěvku oponenty.

Příspěvky nejsou honorovány.

Struktura příspěvku:

Název příspěvku v českém (slovenském) jazyce (styl Název: Time New Roman 14, Bold, centrovat)

Název příspěvku v anglickém jazyce (styl Název: Time New Roman 14, Bold, centrovat)

vynechat řádek

Jméno1 Příjmení1, Jméno2 Příjmení2 (styl normální: Time New Roman 12, centrovat)

vynechat řádek

Abstrakt: Text v českém jazyce, max. 10 řádků (styl normální: Time New Roman 12).

Abstract: Text v anglickém jazyce, max.. 10 řádků (styl normální: Time New Roman 12).

Klíčová slova: V českém jazyce, max. 10 řádků (styl normální: Time New Roman 12).

Keywords: V anglickém jazyce, max. 10 řádků (styl normální: Time New Roman 12).

JEL classification: Uvést kódy klasifikace podle pokynů v: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Vynechat řádek a nastavit si mezery odstavce pro nadpisy takto: mezera před 12 pt a po 3 pt. Poznámky pod čarou: Time New Roman 10, zarovnat. Následuje vlastní text příspěvku v členění:

1. Úvod (styl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnat vlevo, číslovat)

2. Název části 1 (styl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnat vlevo, číslovat) 

3. Název části. . .

4. Závěr(styl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnat vlevo, číslovat) 

Vlastní text jednotlivých částí je psán stylem Normal: písmo Time New Roman 12, první řádek odstavce je odsazen vždy na 1 cm, odstavec je zarovnán s pevným okrajem. Řádky mezi částmi a odstavci nevynechávejte. Nastavte si mezi odstavci mezeru před 0 pt a po 3 pt.

5. Literatura (styl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnat vlevo, číslovat) 

v souladu s normou ČSN ISO 690 / jméno-datum (literaturu řadit podle abecedy - požít Harvardský systém)

GRANGER, C.W. – NEWBOLD, P. 1974. Spurious Regression in Econometrics. In: Journal of Econometrics, č. 2, 1974, s. 111 – 120.

SAMUELSON, P., A. 1983. Foundations of Economic Analysis, Cambridge: Harvard University Press, ISBN 0674313011, 1983.

 

Adresa autora(ů): Uveďte svou pracovní adresu! (Styl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnat vlevo, adresy vepsat do tabulky bez ohraničení s potřebným počtem sloupců a s 1 řádkem):

JMÉNO1 PŘÍJMENÍ1, tituly1 

Pracoviště 1 (studenti škola1)

Ulice 1, 970 00 Město 1

jméno1 příjmení1@mail.cz

 

JMÉNO2 PŘÍJMENÍ2, tituly2

Pracoviště 2 (studenti škola2)

Ulice 2, 970 00 Město 2

jméno2. příjmení2@mail.cz